Chemické suroviny pre chemický, gumárenský priemysel Bohumín
Hľadáte dodávateľov chemických surovín?

Firma GENETRIX s.r.o. s dvadsaťročnou tradíciou vyrába chemické suroviny pre chemický, farbiarsky, gumárenský, sklársky, pyrotechnický, farmaceutický priemysel.

- pre farbiarsky priemysel dodávame plnivá a pigmenty na výrobu farieb a lakov, zinkovú bielobu
- pre chemický priemysel organické aj anorganické suroviny, chemikálie
- pre sklársky priemysel suroviny pre výrobu skla
- pre výrobu krmív a kŕmnych zmesí dodávame doplnkové látky a krmivá
- pre pyrotechnický priemysel výbušné, extrémne a vysoko horľavé, oxidujúce, toxické, karcinogénne, mutagénne chemické látky
- pre farmaceutický priemysel suroviny pre výrobu liekov
- pre gumárenský priemysel zinkovú bielobu, syntetický kaučuk, kalafuny

Sklad firmy GENETRIX s.r.o. je situovaný v Bohumíne v objekte Bochemie na Lidické ulici (ČR).Zadávateľom ponuky je firma 

Genetrix s.r.o.Kontaktný formulár
captcha