Prijímacie konanie na SPŠM Kroměříž 2018, prípravné kurzy na skúšky

Blíži sa termín 1.3.2018 dôležitý pre žiakov základných škôl - dátum, do kedy musia podať prihlášku na strednú školu.

Stredná škola mliekarenská - SPŠM Kroměříž Vás pozýva na prijímacie konanie 2018.
Kto sa cíti nepripravený na testy, môže na našej škole absolvovať prípravné kurzy na skúšky v termíne január - apríl 2018.

Do kurzov je možné sa prihlásiť aj v prípade, že na našu školu prihlášku nepodáte.

Testy formou pero - papier z Českého jazyka a Matematiky sa uskutočnia 12.4.2018 a náhradný termín bude 10. a 11.5.2018.

Formulár prihlášky si môžete stiahnuť na našom webe - je nutné dodržať termín podania.

V rámci prijímacieho konania 2015/2016 na maturitné odbory SOŠ je SPŠM Kroměříž prihlásená do pilotného projektu overovania jednotných testov.
V prijímacom konaní s jednotnými testami budú uchádzači o štúdium hodnotení podľa týchto kritérií:
- výsledky vzdelania zo základnej školy odkiaľ sa hlási, výsledky centrálne zadávaných jednotných testov (CERMAT) z Českého jazyka a Matematiky.

Presné kritériá prijímacieho konania zverejní riaditeľ školy do 31.1.2018 na stránkach školy vospaspsm.cz .

Stále platí možnosť podať v rámci 1. kola prihlášky na dve stredné školy - obidva odbory vzdelania.
Poradie škôl v prihláške nie je záväzné, o voľbe školy sa odbore vzdelania sa rozhodne uchádzač až uplatnením svojho zápisového lístka.

Bližšie informácie získate na tel.: +420 724 205 316. Taktiež môžete našu školu navštíviť počas dní otvorených dverí 9.2. a 10.2.2018.

Kontaktný formulár
captcha