Prijímacie konanie na SPŠM Kroměříž 2022/2023, prípravné kurzy na skúšky


Prijímacie konanie na SPŠM Kroměříž 2022/2023, prípravné kurzy na skúšky
Blíži sa termín 1. marec, dôležitý pre žiakov základných škôl - dátum, do kedy musia podať prihlášku na strednú školu.

Stredná škola mliekarenská - SPŠM Kroměříž Vás pozýva na prijímacie konanie 2022/2023.
Kto sa cíti nepripravený na testy, môže na našej škole absolvovať prípravné kurzy na skúšky v termíne január - apríl.

Do kurzov je možné sa prihlásiť aj v prípade, že na našu školu prihlášku nepodáte.

Formulár prihlášky si môžete stiahnuť na našom webe - je nutné dodržať termín podania.

V rámci prijímacieho konania na maturitné odbory SOŠ je SPŠM Kroměříž prihlásená do pilotného projektu overovania jednotných testov.
V prijímacom konaní s jednotnými testami budú uchádzači o štúdium hodnotení podľa týchto kritérií:
- výsledky vzdelania zo základnej školy odkiaľ sa hlási, výsledky centrálne zadávaných jednotných testov (CERMAT) z Českého jazyka a Matematiky.

Presné kritériá prijímacieho konania nájdete na stránkach školy.

Stále platí možnosť podať v rámci 1. kola prihlášky na dve stredné školy - obidva odbory vzdelania.
Poradie škôl v prihláške nie je záväzné, o voľbe školy sa odbore vzdelania sa rozhodne uchádzač až uplatnením svojho zápisového lístka.

Bližšie informácie získate na tel.: +420 724 205 316.
VIAC PONÚK FIRMY

Vyššie odborné štúdium v odbore potravinárstva v ČR na VOŠ

Vyššie odborné štúdium v odbore potravinárstva v ČR na VOŠ
Odbor potravinárstva ponúka široké možnosti uplatnenia, ak Vás láka štúdium v tomto odbore, príďte študovať do ČR a prihláste sa na VOŠP Kroměříž - vyššie odborné štúdium v odbore Spracovanie mlieka, Analýza potravín alebo Technológia a hygiena potravín, odbory sú určené pre absolventov stredných ...
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž VOŠP a SPŠM Kroměříž
WEBOVÁ STRÁNKA
Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž
www.potravinarska-skola.cz
Adres

Adres

Štěchovice 4176
Kroměříž 767 01

vospaspsm@vospaspsm.cz
+420 573 334 937


Nájdete nás aj tu:

FacebookInstagramARES
captcha