Snímače tlaku, teploty, vlhkosti, meracie systémy, Uherské Hradiště
Komponenty na meranie a reguláciu pre priemyselné aplikácie a meracie systémy Vám dodá spoločnosť SMARIS, s.r.o. Uherské Hradiště.

Zákazková výroba a vývoj sú zamerané napr. na snímače tlaku, teploty, vlhkosti, programovateľné prevodníky fyzikálnych veličín alebo programovateľné digitálne jednotky či monitorovacie systémy.

Našu ponuku tvoria tieto komponenty:
- GSM Monitoring
- PID regulátory
- digitálne zobrazovače
- snímače vlhkosti, teploty
- analógové prevodníky
- galvanické oddeľovače
- napájacie zdroje
- inteligentné prevodníky
- dvojstavové termostaty
- prevodníky vodivosti
- meranie pH
- špeciálne prevodníky
- riadenie hladiny
- reléové moduly
- tlakomery
- teplomery so zobrazením
- termočlánky
- plášťové termočlánky.

Sortiment je rozšírený o produkty pre komunikáciu po ETHERNETE.

Informácie o ďalších službách získate na webe www.smaris.cz
Kontaktný tel.: +420 573 034 524.Zadávateľom ponuky je firma 

SMARIS, s.r.o.Kontaktný formulár
captcha