Tlmočenie a preklady konferencií, zasadaní a kongresov Praha

Medzinárodné konferencie, zasadania, kongresy a ďalšie akcie, kde sa stretávajú zástupcovia rôznych národov, sú dnes už neodmysliteľnou súčasťou nielen pracovného života. Nie každý však ovláda jazyky všetkých svojich cezpoľných kolegov. Riešenie tohto problému vám ponúka naša firma SAN SERVICE, s.r.o., ktorá sa venuje tlmočníctvu a prekladateľským službám rôzneho charakteru. Poskytujeme tlmočenie a preklady na vysokej profesionálnej úrovni nielen prostredníctvom tlmočníckych kabín, ale taktiež prostredníctvom našich spoľahlivých tlmočníkov a prekladateľov s dlhoročnou praxou.

Pre tlmočenie a preklady používame techniku, ktorá umožňuje preklady do 32 svetových jazykov infra alebo digitálnou technológiou. Naše služby v oblasti tlmočenia a prekladov môžeme realizovať na akciách po celej Českej republike, ale aj v zahraničí. Poskytujeme ako konzekutívne tak aj simultánne tlmočenie. Spojenie veľmi kvalitnej techniky a nášho skúseného realizačného tímu zabezpečí, že každá medzinárodná akcia bude vďaka nášmu tlmočeniu a prekladom pre všetkých zrozumiteľná. Aspoň po jazykovej stránke. Ďalej ponúkame možnosť zapožičania sprievodcovskej súpravy.

Okrem tlmočenia a prekladov môžeme vašej akcii pomôcť napríklad aj profesionálnym cateringom, osvetlením, ozvučením, hlasovacími zariadeniami či projekčnou technikou.

- Preklad a tlmočenie do 32 svetových jazykov
- Tlmočenie na akciách rôzneho charakteru
- Použitie infra alebo digitálnej technológie
- Konzekutívne a simultánne tlmočenie
- Zapožičanie sprievodcovských súprav a ďalšej techniky.Zadávateľom ponuky je firma 

SAN SERVICE, s.r.o.Kontaktný formulár
captcha