Reklama v rádiu sa dostane do povedomia poslucháčov

Reklama v rádiu má veľký potenciál, a to najmä u spoločnosti RADIO UNITED TOTAL. Sme celoplošná rádiová sieť, ktorá kombinuje silné a tradičné rozhlasové značky ako je Kiss, Country Radio, rádio Beat a Rádio 1 spolu s najsilnejšou rozhlasovou stanicou Rádio Impuls, doplnené rádiami Signál, Spin a RockZone. Oslovuje tak všetky segmenty populácie a týždenný reach celej rozhlasovej siete dosahuje takmer tri a pol milióna poslucháčov, čo predstavuje zásah viac ako 38% populácie ČR vo veku 12 - 79 rokov.

Našou rozhlasovou sieťou máme pokrytých viac ako 6 300 miest a obcí so 188 vysielacími frekvenciami. Inzercia a reklama v rádiu na RADIO UNITED sa tak rozhodne vyplatí a vaše reklamné zdelenie sa dostane do povedomia širokému okruhu poslucháčov.

Výhody reklamy v rádiu:

- u propagačných a predajných akciách vytvára reklama v rádiu dojem naliehavosti
- propagácia počas celého dňa
- nízka cena a vysoká účinnosť reklamy v rádiu
- je jediným médiom, ktoré zasahuje spotrebiteľov kdekoľvek
- na rozdiel od TV rádio kvôli reklame nikto neprelaďuje a neodchádza od prijímača
- opakovaním reklamy v rádiu sa zdelenie dostáva do povedomia
- lacná výroba spotov, avšak ich nízka cena neovplyvňuje kvalitu
- reklama v rádiu poskytuje jedinečnú príležitosť pre sponzorstvo (upútavky, verejné zdelenie, programy)
- je jediné médium, ktoré dokáže kombináciou zásahu a opakovania znásobiť účinok zdelenia po celý deň
- je číslo 1 v rýchlosti nasadenia reklamného zdelenia
- umožňuje, aby vaše reklamné zdelenie bolo umiestnené samostatne
- zasahuje primárnych aj sekundárnych zákazníkov.Zadávateľom ponuky je firma 

RADIO UNITED SERVICES s.r.o.Kontaktný formulár
captcha