Medzinárodná, vnútroštátna cestná a železničná doprava nebezpečného tovaru | Ostrava

PROMET LOGISTICS a.s. je firma z Českej republiky zaoberajúca sa autodopravou nebezpečného tovaru podľa ADR po celej Českej republike, štátoch bývalého Sovietskeho zväzu a po celej západnej a strednej Európe.

Zabezpečíme vám:
- cestnú prepravu voľne loženého aj paletizovaného tovaru
- vyťažovanie vozidiel, špedíciu
- colné poradenstvo, služby
- poistenie celého nákladu
- prepravu nebezpečného tovaru podľa ADR
- železničnú prepravu nebezpečného tovaru podľa RID
- prepravu sypkých materiálov, železobetónu, koksu
- skladovanie tovaru v nami prenajatých skladových priestoroch

Vďaka nášmu rozsiahlemu kamiónovému aj železničnému vozovému parku nie sme obmedzení tonážou prepravovaného tovaru a Váš náklad tak spoľahlivo, bezpečne a za prijateľnú cenu v požadovanom termíne prepravíme. Kontaktujte firmu PROMET LOGISTICS a.s. dispecink@prometlogistics.czZadávateľom ponuky je firma 

Promet Logistics a.s.Kontaktný formulár
captcha