Koncentračný tábor Terezín a jeho hrôzy pripomína pamätník


Koncentračný tábor Terezín a jeho hrôzy pripomína pamätník
Pamätník Terezín stojí v miestach, kde bolo v miestnej pevnosti za druhej svetovej vojny zriadené neslávne známe židovské geto a koncentračný tábor, jediný zberný tábor v Protektoráte Čechy a Morava, z ktorého boli ľudia odvážaní transportmi priamo do likvidačných táborov smrti do Osvienčimu, Majdanku, Treblinky, Sobibore, Chełmno a ďalších.

Na túto bolestivú časť histórie nie je ľahké spomínať, avšak ide o udalosti, ktoré by nemali byť nikdy zabudnuté. Preto bol v miestach bývalého koncentračného tábora zriadený Pamätník Terezín a objekt bol vyhlásený aj za národnú kultúrnu pamiatku.

Pamätník Terezín je v Českej republike jedinou inštitúciou svojho druhu, s cieľom uchovávať pamiatku obetí rasovej a politickej perzekúcie v období nacistickej okupácie a starať sa o miesta spojené s utrpením a smrťou desaťtisícov obetí, aby ich pamiatka nebola nikdy zabudnutá.

Pod Pamätník Terezín spadá Malá pevnosť, ktorá fungovala v rokoch 1940-1945 ako väznica pražského gestapa. Roku 1994 v nej bola zriadená stála expozícia o histórii policajnej väznice, ktorá zaznamenáva aj osudy českých väzňov zavlečených do iných koncentračných táborov. Ďalšou časťou pamätníka je Múzeum geta, umiestnené v budove bývalej terezínskej školy, ktorého expozícia vznikla na základe spolupráce s bývalými väzňami Terezína.

V rámci Pamätníka Terezín môžete navštíviť aj bývalé Magdeburské kasárne s replikou väzenskej ubikácie z doby geta a expozície zaoberajúce sa hudbou, výtvarným umením, divadlom a literárnou tvorbou v gete.

Ďalšie expozície sú k videniu aj v bývalom krematóriu na Židovskom cintoríne a sprístupnená je aj modlitebňa z doby geta, kolumbárium, obradná miestnosť alebo márnica.
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA Památník Terezín
WEBOVÁ STRÁNKA
Památník Terezín
www.pamatnik-terezin.cz
Adres

Adres

Principova alej 304
Terezín 411 55

pamatnik@pamatnik-terezin.cz
+420 416 724 535


Nájdete nás aj tu:

FacebookInstagramTwitterARES
captcha