Odoslanie peňazí s Western Union Praha

Odošleme Vašu peňažnú transakciu rýchlo a bezpečne pomocou zeleného formulára pre presun meny.

Stačí, keď vyplníte krátky formulár s informáciami o mieste určenia, kam majú peniaze dôjsť a presnú sumu v Kč alebo USD. Potom vypíšete riadok pre Príjemcu s menom a miestom pobytu osoby, ktorá bude financie preberať.

Do oddielu Odosielateľ zopakujete svoje iniciály, adresu a kontakt na Vás v prípade problému. Ak sa príjemca bude preukazovať svojim dokladom totožnosti, krížikom označte príslušnú kolónku v súpise.

Označte, či sa jedná o obyčajný prevod peňazí alebo platbu za služby a výrobky.

Na konci formulára sa potom stačí podpísať a pridať dátum. V prípade záujmu si môžete vybrať doručenie transferu pomocou kuriéra či oznámenie o prevode telefónom.

Pripravený formulár odovzdajte na našej pobočke a naši pracovníci Vám v prípade potreby poradia alebo s Vami vyplnia chýbajúce údaje.Zadávateľom ponuky je firma 

SPORTTURIST - SPECIAL spol. s r.o.Kontaktný formulár
captcha