Dôchodkové sporenie Praha - odvod časti sociálneho poistenia na účetDôchodkové sporenie Vám pomôže odviesť časť povinného sociálneho poistenia na Váš účet pre budúce využitie v dôchodku. Navštívte naše pražské pobočky a zabezpečte sa na starobu.

Mesačná platba na sporenie je pevne stanovená na 5 percent z vymeriavacieho základu.
Z toho 2 percentá prispievate z vlastného rozpočtu.

Pomôžeme Vám vybrať si v akom fonde Vaše peniaze uložíme, poprípade zlúčime viacero fondov dohromady, aby ste maximálne využili zhodnotenie vašich prostriedkov.

Spravujeme štyri dôchodkové fondy: štátne dlhopisy, konzervatívny, vyvážený a dynamický fond.

Nárok na výplatu dávky z Vášho sporenia vzniká dňom, kedy je Vám priznaný starobný dôchodok.

Dávky sú vyplácané mesačne formou dôchodku. Môžete si vybrať z troch typov dávok: doživotná, starobná na 20 rokov a invalidná 3. stupňa.

U každej zmluvy na dôchodkové poistenie u Českej sporiteľne máte možnosť na pohodlnú SMS a elektronickú komunikáciu, na ktorú Vám bude chodiť všetka korešpondencia ohľadom Vášho sporenia.


Kontaktný formulár
captcha

VIAC PONÚK FIRMY


Doplnkové dôchodkové sporenie Praha - zabezpečte sa na pohodlný dôchodok

Doplnkové dôchodkové sporenie Praha - zabezpečte sa na pohodlný dôchodok

Zabezpečte sa na dôchodok s doplnkovým dôchodkovým sporením od spoločnosti Česká spořitelna. Naše pobočky nájdete po celej Prahe. Dôchodkové pripoistenie sa od roku 2013 zmenilo na doplnkové dôchodkové sporenie. Prechodom na nový typ ...