Rehabilitácia a fyzioterapia, Vojtova metóda - Baťova nemocnica Zlín

Baťova nemocnica Zlín aplikuje na oddelenia rehabilitácie a fyzioterapie cvičenia u detí známe ako Vojtova metóda.
Pracovníci rehabilitačného oddelenia KNTB pomáhajú aj od bolestí chrbta a kĺbov rôzneho pôvodu.

Ak ste po operácii, úraze, alebo Vás trápi dlhotrvajúca bolesť chrbta a kĺbov vplyvom Vašej práce, v krajskej nemocnici v Zlíne máte možnosť podstúpiť rehabilitáciu a fyzioterapiu.

Rehabilitačnú starostlivosť Baťova nemocnice poskytuje všetkým chorým zo Zlína a okolia, nielen hospitalizovaným v KNTB.

Chorí sa na vyšetrenie musí objednať na tel. +420 577 552 010.

Rehabilitáciu u nás podstupujú deti aj dospelí - pomáhame pacientom po úrazoch, náhradách veľkých kĺbov, chorým s bolesťami v pohybovom aparáte, s neurologickými ochoreniami, po neurochirurgických operáciách a iných chorobách - cieľom je zlepšenie celkového stavu chorého.

U detských pacientov využívame cvičenia Vojtova metóda.

Spolupracujeme s odborníkmi z ďalších odborov.

Naše oddelenie patrí medzi vedúce oddelenie v kraji.
Je vybavené modernými prístrojmi pre fyzikálnu liečbu - elektroliečba, ultrazvuk, magnetoterapia, laser, pretlaková terapia Pneuvenom, termoterapia, vodoliečba vrátane teplého rehabilitačného bazéna a masážami.

Fyzioterapeuti majú kvalifikáciu na vykonávanie mobilizačných techník.
Máme špecializovaných pracovníkov pre Vojtovu metódu, Bobath koncept, ošetrenie sterilít podľa Mojžišovej.
Naša metodika pre rehabilitáciu u osteoporózy a na cvičenie panvového dna u stresovej inkontinencie je celoštátne uznávaná.

Poskytujeme rehabilitáciu a poradenstvo výkonnostným a vrcholovým športovcom zo Zlínskeho regiónu.

Kontaktný formulár
captcha