Oddelenie ústnej, čeľustnej a tvárová chirurgie, KNTB, nemocnica Zlín

Oddelenie ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie KNTB Zlín sa zameriava na starostlivosť v odbore maxilofaciálnej a dentoalveolárnej chirurgie a orofaciálnej onkológie.

Krajská nemocnica T.Bati, a.s. prijíma na oddelenie ÚČOCH pacientov nielen z ďalších oddelení nemocnice, ale aj pacientov na odporúčanie stomatológov z celého regiónu Zlínskeho kraja.

Maxilofaciálna a dentoalveolárna chirurgia:
sa zaoberá ochoreniami ústnej dutiny, čeľustí a tváre - mäkkých aj tvrdých tkanív.
Vykonávané výkony:
- extrakcia zubov
- ošetrenie chrupu v celkovej anestézii u handicapovaných detí
- retencia zubov múdrosti
- resekcia koreňového hrotu
- kozmetická chirurgia
- riešime zápaly čeľustných kostí
- čeľustná a tvárová traumatológia
- riešime poruchy funkcie čeľustného kĺbu
- odstránenie menších útvarov z ústnej dutiny a tváre.

Orofaciálna onkológia sa špecializuje na nádory dutiny ústnej a jazyka, čeľustných kostí i slinných žliaz.

Vykonávané výkony:
- ošetrenie v okolí čeľustných zápalov a úrazov tvárovej kostry
- riešenie nádorov dutiny ústnej, tváre a krku
- riešime vrodené vady dutiny ústnej a tváre a ochorenia čeľustných kĺbov
- ošetrenie komplikácií po stomatologických výkonoch vykonaných praktickými stomatológmi
- ošetrenie handicapovaných detí pri stomatologickom ošetrení a pacientov po resekciách čeľustí protetickými náhradami
- predprotetické úpravy čeľustí
- implantácia materiálov na zabezpečenie stability zubných náhrad.

Kontaktný formulár
captcha