Metrológia, overovanie a kalibrácia meradiel Praha
Potrebujete kalibrovať a následne overiť meradlo? Zastavte sa k nám na metrológiu v Prahe, kde Vám všetko potrebné zabezpečíme.

Zaoberáme sa kalibráciou a overovaním meradiel. Je to základný prostriedok pre zistenie nadväznosti výsledkov meraní. Porovnaním etanolov sa zisťujú metrologické profily meradla. Výsledky sú zaznamenané do kalibračného listu. Overené meradlo ČMI opatrí úradnou značkou alebo vydaním overovacieho listu. Overením sa potvrdí, že meradlo má potrebné vlastnosti.

Viac informácií nájdete na našich webových stránkach.Zadávateľom ponuky je firma 

Český metrologický institutKontaktný formulár
captcha