Zadávateľom ponuky je firma Český metrologický institut


Metrológia, overovanie a kalibrácia meradiel Praha


Potrebujete kalibrovať a následne overiť meradlo? Zastavte sa k nám na metrológiu v Prahe, kde Vám všetko potrebné zabezpečíme.

Zaoberáme sa kalibráciou a overovaním meradiel. Je to základný prostriedok pre zistenie nadväznosti výsledkov meraní. Porovnaním etanolov sa zisťujú metrologické profily meradla. Výsledky sú zaznamenané do kalibračného listu. Overené meradlo ČMI opatrí úradnou značkou alebo vydaním overovacieho listu. Overením sa potvrdí, že meradlo má potrebné vlastnosti.

Viac informácií nájdete na našich webových stránkach.


Kontaktný formulár
captcha