Kurovický lom - prírodná pamiatka, náučný chodník Zlínsky kraj, ČR

Kurovický lom je prírodná pamiatka, ktorú nájdete v Zlínskom kraji - ide o vápencový lom s lomovým jazierkom a tôňami.
Je tu čiastočne vytvorený náučný chodník.

Lom Kurovice - otváracia doba je každý deň od 11 do 19 hodín - kontaktné tel.: +420 731 490 449.

Cesta je prispôsobená iba pre peších - prístup len od Tlumačova.
Celý priestor je oplotený z dôvodu nedisciplinovanosti návštevníkov z minulých rokov, ktorí ohrozovali prírodu a živočíchov.
Pred vstupom je možné zaparkovať bicykle.
Vstup so psami je zakázaný.

Kurovický lom je významná geologická a paleontologická lokalita, v ktorej žijú chránené druhy plazov a obojživelníkov vrátane mloka veľkého.
Vyskytujú sa tu aj vzácne druhy teplomilných rastlín.

Chránime nielen mloka veľkého, ale aj ďalšie zákonom chránené plazy, obojživelníky aj bezstavovce:
- výr skalný
- žaby - kunka žltobruchá, ropucha obyčajná, skokan zelený, rosnička zelená,
- užovka obojková
- jašterica obyčajná
- slepúch krehký
- svižník poľný
- bystruška menivá
- motýle, chrobáky a ďalšie živočíšne druhy.Zadávateľom ponuky je firma 

Kurovický lomKontaktný formulár
captcha