Zadávateľom ponuky je firma COMHEALTH, s.r.o. Onemocnění hlasu PrahaBERA, CERA - vyšetrenie - audiológia Praha Česká republikaVyšetrenie BERA, CERA a audiológie vykonáva spoločnosť COMHEALTH, s.r.o.
Audiológia:
- skúma spôsoby a možnosti vnímania zvuku - posudzuje funkciu sluchu.
BERA, CERA:
- vyšetrenie pomocou evokovaných potenciálov k objektívnemu určeniu sluchového prahu a stavu sluchovej dráhy a centier sluchu
- pomoc pri zaraďovaní detí s chybami sluchu do špeciálnych zariadení, typov škôl atď.
- poradenstvo pri liečbe tinnitu (ušných šelestov)
- zabezpečenie preventívnych vyšetrení sluchu u pracujúcich v riziku hluku
- určenie typu sluchovej vady a jej korekcie načúvacím prístrojom.

Pre podrobnejšie informácie navštívte naše webové stránky.


Kontaktný formulár
captcha