Zadávateľom ponuky je firma Svarservis Thermoprozess Cooperheat s.r.o.Tepelné spracovanie - predohrev, spaľovanie, ohrev zvarov, ČeskoNajpoužívanejším a univerzálnym riešením ohrevu zvarov v strojárstve a energetike je technológia tepelného spracovania, ktorú vykonáva predohrevom a žíhaním firma SVARSERVIS THERMOPROZESS COOPERHEAT s.r.o.

Tepelné spracovanie vykonané elektroodporovým zariadením zabezpečuje udržiavanie požadovanej teploty na rozmerných zložitých zvarencoch alebo menších zvarových spojoch.

Okrem elektoodporového zariadenia spoločnosť používa na tepelné spracovanie uskutočňované spaľovaním plynov aj vysokorýchlostné horáky, ktoré sú výhodné pretože:

- vznikajúce spaliny z horenia plynu vo vysokorýchlostných horákoch zabezpečia tepelnú energiu potrebnú pre tepelné spracovanie
- vysoká rýchlosť horúceho prúdu z horáka spôsobuje turbulenciu pri povrchu a tým dochádza k správnemu rozdeleniu tepla, ktoré vedie k účinnému prenosu tepla
- dostatočný prúd horúcich spalín je dôležitý pre rovnomerný ohrev všetkých súčiastok.


Kontaktný formulár
captcha