Priemyselné kamery a strojové videnie Praha - priemyselné kamery s rôznymi rozlišovacími parametrami

Potrebujete vo firme ušetriť výrobné náklady a rozmýšľate ako na to? Pomôcť by vám mohlo strojové videnie alebo priemyselné kamery od firmy Blumenbecker Prag.

Kamerové systémy predstavujú nové odvetvie v oblasti priemyselnej automatizácie liniek, a to najmä vďaka svojej vysokej presnosti a rýchlosti spracovania obrazu. Najčastejšie sa používajú pri kontrole kvality výroby, meraní a identifikácii výrobku. Včasnou identifikáciou a vylúčením nepodarkov, ktoré vznikli pri výrobnom procese, sa zásadne znižujú počty reklamácií. Takto si zabezpečíte nielen väčšiu spokojnosť vašich zákazníkov, ale aj prosperitu a dobré meno pre vašu spoločnosť.

Pri strojovom videní pomáhajú dnes aj priemyselné kamery, ktoré nevyžadujú spoluprácu s nadradeným PC. Tieto kamery disponujú vlastným zabudovaným procesorom s niekoľkými binárnymi výstupmi. Tieto kamery sa označujú ako tzv. "inteligentné kamery" (angl. smart camera). Kamery je možné vyberať v rôznych výkonových škálach a s rôznymi možnosťami pripojenia k ďalším zariadeniam. V prípade veľmi náročných aplikácií a vysokých nárokov je nutné kameru prepojiť s nadradeným PC.

Najčastejšie máme v ponuke priemyselné kamery s týmito rozlišovacími parametrami:

- od 640x480 pixlov - 1600x1200 pixlov (bežne sa používa rozlíšenie 1024x768 pixlov, pretože spĺňa kompromis medzi cenou a výkonom)
- 3D kamera - dokáže spracovať 3D profil výrobku

Použitie priemyselných kamier pre strojové videnie vo výrobe predstavuje jeden zo súčasných trendov automatizácie výroby.
Spoločnosť Blumenbecker Prah zabezpečí dodávku a inštaláciu kamier, prípadne celého systému do vašej novej, resp. súčasnej technológie. Je to rozhodne cesta, ako relatívne v krátkom čase zlepšiť nielen kvalitu vašich výrobkov, ale aj spokojnosť vašich zákazníkov.

Kontaktný formulár
captcha