Zvárané rúry pre rozvody kvapalných a plynných horľavých médií sa skrutkovicovým zvarom

Firma ArcelorMittal so sídlom v Karvinej v blízkosti Ostravy ponúka špičkové zvárané rúry sa skrutkovicovým zvarom pre plynovody a pre rozvody kvapalných a plynných horľavých médií.

Oceľové zvárané rúry so skrutkovicovým zvarom slúžia pre rozvod a dopravu kvapalných a plynných horľavých médií (do pracovného tlaku 10 kPa), pre rozvody pitnej a úžitkovej vody, stavby horúcovodov. Firma ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s, ktorá je členom skupiny ArcelorMittal v Ostrave - Karviná sa zameriava na výrobu týchto rúrok.

Rúrky dodávame s prírodným (tzv. čiernym) povrchom alebo s protikoróznou ochranou, polyetylénom alebo asfaltom. Na prianie zákazníka môže byť izolácia zosilnená vláknito-cementovou maltou.

Kvalitu každej rúrky dôkladne preverujeme. Vykonávame:

- deštruktívne skúšky - skúšky pevnosti v ťahu, lámavosti zvarového spoja a nárazovej práce.
- nedeštruktívne skúšky
- ultrazvukovú kontrolu
- kontrolu zvaru RTG
- skúšanie vodným tlakom
- meranie zvyškového magnetizmu.

Rúrky sú k odberateľovi dodávané železničnými vagónmi alebo na kamiónoch. Sú vždy voľne položené, jednotlivé vrstvy sú oddelené drevenými
prekladmi a drevenými klinmi, ktoré zabraňujú posunutiu.

Každá rúrka má vyrazený monogram výrobcu a výrobné číslo. Podľa ďalších požiadaviek sa razí aj značka ocele alebo číslo tavby. Zároveň je možné na požiadavku vykonávať signovanie rúrok na vnútornom povrchu, kde môže byť uvedený:

- priemer x stena
- dĺžka trubky
- číslo kontraktu (code).

Ak má byť Vaša objednávka vybavená rýchlo a správne, musí obsahovať údaje, ktoré predstavujú technicky jednoznačné zadanie a umožnia vyhnúť sa možným nedorozumeniam.Zadávateľom ponuky je firma 

ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.sKontaktný formulár
captcha