Prenájom tlačiarní - dodávka, preškolenie aj inštalácia tlačového zariadenia zadarmo

V prípade, že Vaša spoločnosť pravidelne mesačne nakupuje určitý objem tlačových kaziet, spoločnosť ABEL-Computer Vám poskytne bezplatný prenájom tlače s viazanosťou na minimálny odber tlačových kaziet počas dohodnutého zmluvného obdobia. Nech už potrebujete prenájom tlačiarne alebo dodávku kvalitných renovovaných kaziet, stačí sa obrátiť na našu spoločnosť, ktorá má obchodné zastúpenie na Slovensku v Čadci.

S tlačou máme mnoho skúseností, a preto Vám radi ponúkneme prenájom kvalitných tlačiarní, ktoré Vám zabezpečia perfektnú a bezchybnú tlač. Pre Vašu spoločnosť sa v rámci spotreby nič nezmení, ale navyše môžete získať:

- zdarma poradenstvo pri výbere vhodného tlačového zariadenia, podľa špecifikácií zákazníka
- zdarma dodanie vybraného tlačového zariadenia
- zdarma záručný servis zariadenia predĺžený na celé zmluvné obdobie
- dodávky renovovaných kaziet zn. ABEL podľa špeciálnej cenovej ponuky (garantovaná úspora min. 30% oproti originálu)
- zdarma poradenstvo pri inštalácii a prevádzke dodaného zariadenia
- zdarma preškolenie obsluhy
- prednostné právo odkúpenia dodaného zariadenia po uplynutí zmluvy za zvýhodnenú zostatkovú cenu.

To ale stále nie je všetko, prenájom tlačiarne od spoločnosti ABEL-Computer, s.r.o. so sebou nesie aj tieto ďalšie výhody:

- nulové investície do tlačovej techniky
- záručný servis na dodané zariadenie zdarma počas celého zmluvného obdobia (napr. 36 mesiacov)
- ľahká tvorba a kontrola rozpočtu na prevádzku tlačovej techniky
- väčší výkon, rýchlosť, funkčnosť, spoľahlivosť dodaného zariadenia
- jednotná, vyššia kvalita výstupných dokumentov
- vyšší užívateľský komfort, úspora pracovného času
- efektívnosť pri spracovávaní dokumentov
- ekologická likvidácia súčasnej zastaralej techniky.

Sme chránená dielňa - garantujeme 100% náhradné plnenie v rámci dodávok tlačových kaziet.

Kontaktný formulár
captcha