SANDER SUPPORT LOGISTIC s.r.o.Moderné prepravné balenie do ochranných tepelne zmrštiteľných fólií

Posilňujeme trend moderného prepravného balenia strojových zariadení, produktov ťažkého strojárenského priemyslu a balenie dopravných prostriedkov do ochranných tepelne zmrštiteľných fólií.


Exportné prepravné balenie prechádza svojim vývojom rovnako ako každá iná oblasť hospodárstva. Aj naďalej zastáva dôležité miesto technológia balenia do bariérovej ochrannej fólie s vysúšadlami a do debien z reziva a z materiálov ako je OSB alebo preglejka. Pri balení citlivého strojového zariadenia, pri ktorom by mohlo dôjsť behom manipulácie alebo prepravy k poškodeniu niektorých častí alebo k poškodeniu zariadenia ako celku, je drevená debna nutnosťou. Pri prepravách do niektorých destinácií zákazníci respektíve kupujúci priamo vyžadujú balenie do debien a to aj u výrobkov, kde takýto spôsob ochrany nie je nutný. Výrobu drevených obalov a balenia do hliníkovej bariérovej fólie realizuje v súlade s HPE štandardmi aj firma SANDER SUPPORT LOGISTIC s.r.o.

Náklady na balenie pre prepravu ako súčasť nákladov kontinentálnej alebo zámorskej prepravy tvoria podstatný podiel na celkovej cene výrobku. Ekonomický tlak na zníženie nákladov na balenie preto núti hľadať pre balenie výrobkov aj iné technológie.

Trend moderného prepravného balenia strojového zariadenia, produktov ťažkého strojárenského priemyslu a balenia dopravných prostriedkov do ochranných tepelne zmrštiteľných fólií spĺňa požiadavky na dostatočnú ochranu baleného tovaru a súčasne minimalizuje náklady. V porovnaní s inými technológiami exportného balenia je nižšia cena za samotné balenie do teplom zmrštiteľnej fólie, ale nižšie sú potom aj samotné prepravné náklady. Hmotnosť zásielky zabalenej do fólie je rovnaká pred aj po zabalení a to isté platí aj pre rozmery zásielky. Najmä pri veľkých nadrozmerných nákladoch tak môže ísť o významný činiteľ znižovania ceny prepravy, a to ako pri transporte kamiónom, tak aj pri preprave do zámoria.

SANDER SUPPORT LOGISTIC využíva celý rad tepelne zmrštiteľných fólií s rôznymi vlastnosťami, ktoré sú na trhu s obalovými materiálmi k dispozícii. Podľa  požiadaviek zákazníka je možné použiť aj niekoľko farebných variantov. Fólie sa líšia svojou hrúbkou a teda schopnosťou odolávať poveternostným vplyvom behom prepravy. Niektoré fólie výrobcovia deklarujú ako antikorózne, t.j. obsahujú plynné inhibítory, ktoré po uzatvorení obalu vytvoria na povrchu kovov ochrannú vrstvu proti korózii.

Teplom zmrštiteľná fólia vyrábaná spoločnosťou Americover je priemyselná, vysoko odolná 250 a 300 µm hrubá fólia vyrobená z polyetylénu, obsahujúca frakciu roztavenej čistej plastickej živice a ďalších aditív. Táto fólia obsahuje aj tzv. „spomaľovače“ horenia a UV stabilizátory, ktoré výrazne predlžujú jej životnosť aj v prípade, že je vystavená priamemu pôsobeniu slnka. Fólia je tak vhodná nielen pre prepravné balenie, ale taktiež aj na ochranu tovaru pri dlhodobom skladovaní.

V momente, keď je zmrštiteľná fólia podrobená zahriatiu, začína v nej dvojosý proces zmrštenia, čo znemená, že sa zmrští vo všetkých smeroch a to o 20-30% z jej pôvodnej plochy. To umožňuje fólii prispôsobiť sa akémukoľvek povrchu a tvaru a vytvoriť tak tenkú, tesnú a pritom pevnú ochrannú vrstvu na pokrývanom tovare či materiáli.


Viac informácií nájdete na našich stránkach tu  https://www.sander-logistic.cz/Kontaktný formulár
captcha


Vydané 27.01.2015
79 Prezretí
Aktualizácia 18.01.2019