OPAMETAL s.r.o.
Kovošrot a výkup kovu Opava


Firma OPAMETAL s. R. O. Sídliaca v Opave prevádzkuje služby kovošrotu. Vykupujeme a spracovávame železný a kovový odpad, zberný papier, plasty, autovraky a nepojazdné autá, akumulátory, farebné kovy a nebezpečné odpady. V rámci služieb sa postará aj o skartáciu citlivých dokumentov s certifikátom NBÚ (Národný bezpečnostný ústav).

Spoločnosť vám poskytne tieto služby:

 - výkup železného šrotu, farebného kovu, kompletných elektromotorov a autobatérií
 - likvidácia, demontáže a odkúpenie vnútorných a vonkajších konštrukcií
 - zvoz odpadov našimi vozy
 - lisovanie železného šrotu na mobilnom lise priamo u vás
 - bezplatné pristavenia kontajnera pre naloženie odpadu
 - naloženie väčšieho objemu odpadu
 - rozpálení materiálu pomocou plazmy či autogénom priamo na mieste
 - prevzatie kompletného autovrakov a následné vystavenie dokladu o likvidácii
 - mobilný zber - zabezpečenie predaja odpadov do hút, zlievarní a papierní vrátane zaistenia dopravy
 - výkup všetkých druhov papierového odpadu, plastových fólií a pet fliaš
 - predaj papierenských výrobkov
 - skartácia citlivých dokumentov s Certifikát č NBÚ (Národný bezpečnostný ústav)
 - moderná technika a vozidlá
 - kontrola kvality výstupného materiálu
 - vytriedený a spracovaný materiál je skladovaný v halách s označením druhu materiálu.

Spoločnosť OPAMETAL je šetrná k životnému prostrediu a je súčasťou procesu recyklácie. Nakladá s odpadom, ktorý ide na ďalšie spracovanie, jedná sa tak o opätovné využitie odpadov.

Mesačne spracováva cca 10000 ton železného odpadu, zberového papiera, plastov, farebných kovov a nebezpečných odpadov. Vlastná 7 zberní, ktoré sú technologicky na vysokej úrovni a všetok získaný materiál starostlivo triedi a upravuje.

Firma je spoľahlivý partner nielen pre hutnícke podniky, ale aj pre výrobné či distribučné sféru, ktorá dodáva kovové suroviny na spracovanie.

POBOČKY
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA OPAMETAL s.r.o. Kovošrot a výkup kovu Opava
WEBOVÁ STRÁNKA
OPAMETAL s.r.o.
opametal.cz
Adres

Adres

Vančurova 469/28
Opava 746 01

info@opametal.cz
+420 553 034 510


Nájdete nás aj tu:

FacebookARES
captcha