FARMA ORYX, spol. s r.o.


č.154, Služovice 747 28

Produkty
  • živočíšna výroba, predaj jednodňovej hydiny, chov dobytka, výkrm a porážka svíň
  • rastlinná výroba, pestovanie pšenice, sladovnícky jačmeň, kukurica a mladá krmovina, žito a ovos

Kontaktný formulár
captcha