TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s.


TECHNICKÉ LABORATÓRIA OPAVA, a.s. je akreditovaná, autorizovaná a certifikovaná spoločnosť, ktorá sa zameriava na skúšanie, certifikáciu výrobkov v odbore strojov, strojných zariadení, hydrauliky a horľavých materiálov. Spoločnosť sa zaoberá kalibráciou meradiel v obore meranie dĺžky a rovinného uhla. Pracovisko Brno vykonáva inšpekcie výťahov a zdvíhacích zariadení a pôsobí v oblasti školenia a vzdelávania BOZP.

Okrem týchto činností poskytuje aj ďalšie odborné služby:

- posudzovanie výrobkov podľa NV č. 378/2001 Zb.
- konzultácie a poradenstvo pri posudzovaní zhody výrobku s požiadavkami na jeho bezpečnosť
- vykonávanie prehliadok oceľových konštrukcií a strojných zariadení lanových dráh vrátane skúšok
- nedeštruktívnu kontrolu oceľových lán
- skúšky technických zariadení po zásahu do zváraní
- opravy prístrojov firmy TESA
- výroba špeciálnych meracích prípravkov
- materiálové skúšky ťahom

TECHNICKÉ LABORATÓRIA OPAVA, a. S. Tvoria akreditovaná:
 
- Skúšobné laboratórium
- Kalibračné laboratórium geometrických veličín
- Certifikačný orgán na výrobky
- Kontrolný orgán
- Školiace a vzdelávacie stredisko

Firma dostala od národného akreditačného orgánu mnoho autorizáciou a osvedčenie o akreditácii.

POBOČKY
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s.
WEBOVÁ STRÁNKA
TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s.
www.tlo.cz
Adres

Adres

Těšínská 2962/79b
Opava 746 01

info@tlo.cz
+420 553 759 842


Nájdete nás aj tu:

FacebookARES
captcha