INSTA CZ s.r.o.


Spoločnosť INSTA CZ s.r.o. pôsobí ako spoľahlivý dodávateľ v odbore výstavby a rekonštrukcie vodohospodárskych a inžinierskych stavieb. Zaoberáme sa kompletný realizáciou kanalizácií, vodovodov, čistiarní odpadových vôd, pozemných komunikácií, mostov a podobne. Zabezpečujeme revitalizácie námestia či sídlisk a súčasťou našich dodávok je aj projektová dokumentácia.

Stavebná činnosť:
 - vodohospodárske stavby
 - inžinierske siete
 - pozemné komunikácie, dopravné stavby
 - projekčná činnosť, projektovej dokumentácie.

Výstavba, rekonštrukcia:
 - vodovody
 - úpravne vody, vodojemy
 - čistiarne odpadových vôd, ČOV
 - podtlakové a tlakovej kanalizácie
 - čerpacie a vákuové stanice
 - úpravy tokov, obnova rybníkov
 - revitalizácia námestia a sídlisk
 - parkovacie a odstavné plochy
 - cyklotrasy
 - spevnené plochy, cesty, komunikácie, chodníky
 - pokládky živičných povrchov.

Ďalšie služby:
 - nákladné a osobné vnútroštátna doprava
 - autodílna, opravy nákladných vozidiel
 - zámočnícka výroba
 - elektromontážne a elektroinštalačné práce
 - čerpacie stanice PHM
 - požičovňa drobnej mechanizácie: vibračný technika, čerpadlá, rozbrusovacie technika, rezače škár, generátory
 - monitoring a čistenie kanalizácií
 - prevádzkovanie vodovodov a kanalizácií pre verejnú potrebu, výroba a dodávka pitnej vody.

Administratívna budova:
 - adresa: Kralický Háj 322, 798 12 Prostějov - Kralice na Hané.
 
Stredisko Prostějov:
 - adresa: Kojetínská 2, 798 01 Prostějov
 - požičovňa stavebného vybavenia, tel. 725 032 576
 - čerpacie stanice PHM
 - autodílna.

Sídlo spoločnosti:
 - adresa: Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc.

Pokiaľ Vás zaujala naša ponuka, budeme radi, keď nás oslovíte. Tešíme sa na prípadnú spoluprácu.

POBOČKY
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA INSTA CZ s.r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
INSTA CZ s.r.o.
www.insta.cz
Adres

Adres

Kralický Háj 322
Prostějov - Kralice na Hané 798 12

jan.vseticka@insta.cz
+420 582 347 522


Nájdete nás aj tu:

ARES
captcha