Obecní úřad Dlouhomilov


Obec Dlouhomilov leží asi 6 km južne od Šumperka v nadmorskej výške cca 334 m v údolí vodných tokov Loučka, Dražník a Benkovský potok. Zo severnej strany obec obklopuje kopec Bašta, z východnej strany Skalka a od juhu Seben. Súčasťou obce je od roku 1960 aj miestna časť Benková, ležiace asi 3 km juhovýchodne od Dlouhomilov v nadmorskej výške cca 390 m.
Územie v lokalite, kde sa dnes Dlouhomilov nachádza, bolo osídlené už najmenej 3000 rokov př.n.l .. Svedčí o tom napr. Miestne nález kamennej sekerky z mladšej doby kamennej. V písomných prameňoch sú však prvé zmienky o obci až z roku 1356.
Obec bola typicky poľnohospodárskou a ovocinárskej lokalitou, čo vyjadruje aj symbolika na obecnom znaku - dva skrížené vztýčené rýle medzi dvoma pětilistými jabloňovými kvetmi.
Dominantou obce je kostol Všetkých svätých z druhej polovice 17. storočia s okolitým cintorínom a sochou sv. Jána Nepomuckého z roku 1839. V hornej časti obce sa nachádza niekoľko historických objektov - poľnohospodárskych usadlostí, ktoré sú pamiatkovo chránené a preto bola celá horná časť obce vyhlásená pamiatkovou zónou.
V obci Dlouhomilov a Benková žilo k 1.1.2011 celkom 480 obyvateľov.
V obci je pošta, predajňa zmiešaného tovaru, pohostinstvá, knižnica, obecné klub a sokolovňa.
O dianie v obci sa starajú dobrovoľné občianske združenia, a to Zbor dobrovoľných hasičov, t.j. Sokol a Poľovnícke združenie.

POBOČKY
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA Obecní úřad Dlouhomilov
WEBOVÁ STRÁNKA
Obecní úřad Dlouhomilov
www.dlouhomilov.cz
Adres

Adres

č. 138
Dlouhomilov 789 76

obec@dlouhomilov.cz
+420 583 245 122


Nájdete nás aj tu:

ARES
captcha