Diakonie ČCE
Středisko v Sobotíně


Petrov nad Desnou 203, Petrov nad Desnou 788 16

Produkty
  • hľadanie vhodného bývania, poradenstvo pri hľadaní zamestnania, poskytnutie stravy, pomoc pri uplatňovaní práv
  • starostlivosť o starých ľudí, pobytové sociálne služby, služby domova dôchodcov, opatrovateľská služba, príspevková organizácia

Kontaktný formulár
captcha