LIPKA, z.s.


Tetín 1506/1, Prostějov 796 01
Nezisková organizácia LIPKA, z.s. sa zameriava na pomoc a podporu ľudí so zdravotným postihnutím. Prevádzkujeme centrum denných služieb v Prostějove na adrese Tetín 1506/1. Jedná sa o zariadenie, ktoré ponúka ambulantné služby deťom, mládeži a dospelým osobám so zdravotným postihnutím. Toto zariadenie zabezpečuje okrem zdravotnej či liečebnej starostlivosti tiež sociálny a výchovný rozvoj a napomáha k sebestačnosti a samostati klientov. Ďalej ponúkame chránené bývanie a sociálne terapeutickú dielňu.

Poskytovateľ sociálnych služieb:
- neštátne zdravotnícke zariadenie
- dobrovoľná, neštátne nezisková, humanitárne organizácie zameriavajúce sa na osoby so zdravotným postihnutím.

prevádzkujeme:
- centrum denných služieb, denný stacionár
- chránené bývanie
- sociálno terapeutická dielňa, cukráreň.

Sociálne služby, denný stacionár:
- oddelenie pre mládež a dospelé osoby so zdravotným postihnutím
- oddelenie pre deti so zdravotným postihnutím
- ambulantné služba
- sociálne, výchovno-vzdelávacej, zdravotne ošetrovateľská, terapeutická a poradenská starostlivosť
- sociálno aktivizačné služby pre seniorov.

Chránené bývanie:
- bezbariérové bývanie
- 5 bytov s vybavením, sociálne zariadenie, kúpeľňa a plne vybavená kuchynka.

Sociálno terapeutická dielňa:
- cukráreň pre verejnosť
- prevádzka terapeutické dielne ponúka pracovné zaradenie,
podporu a zdokonaľovanie pracovných návykov a zručností osôb so zníženou sebestačnosťou z dôvodu zdravotného postihnutia a umožňuje nácvik bežných a postupne aj náročnejších aktivít prostredníctvom sociálne pracovnej terapie.

Produkty
  • chránené pracovné miesta, práca pre zdravotne postihnutých, služby od hendikepovaných, výrobky od zdravotne postihnutých
  • mikroregióny a zväzy obcí, spoločenstvo vlastníkov bytov, športové zväzy, záujmové krúžky pre občanov

Kontaktný formulár
captcha