Nature, s.r.o.
Sběr, svoz a likvidace odpadů Prostějov


Firma Nature, s.r.o. sa zaoberá nakladaním s odpadmi. Poskytuje komplexné služby v odpadovom hospodárstve vrátane likvidácie nebezpečných odpadov. Zameriavame sa aj na kontajnerovú dopravu nielen v Prostějove, ale aj v Košiciach.

Naše služby:
- zvoz, využitie a odstránenie priemyselných, komunálnych, živnostenských, objemných a nebezpečných odpadov
- kontajnerová doprava
- odpadové hospodárstvo
- pristavenie kontajnerov
- odvoz kontajnerov
- odvoz stavebných sutín
- odvoz domových odpadov
- kontajnery na stavebné sute, zeminy, domové odpady
- kontajnery na nebezpečné odpady
- kontajnery obciam na veľkoobjemové odpady a odpady zo zelene
- preprava v režime ADR
- recyklácia odpadov
- odstránenie odpadu
- predaj a dovoz pieskov, štrkov, betónov a iných sypkých materiálov
- mobilná zbery nebezpečného odpadu z obcí
- mobilná zbery vyradených elektrozariadení z obcí
- spätné odbery vyradených elektrozariadení
- výkup druhotných surovín
- zber, výkup, spracovanie zberového papiera a plastových
fóliou
- kontajnery na zberový papier a plastové fólie
- poradenské služby v odpadovom hospodárstve.

POBOČKY
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA Nature, s.r.o. Sběr, svoz a likvidace odpadů Prostějov
WEBOVÁ STRÁNKA
Nature, s.r.o.
www.nature-odpady.cz
Adres

Adres

Olomoucká 485
Držovice 796 07

nature@volny.cz
+420 608 811 174


Nájdete nás aj tu:

ARES
captcha