Miloš Jančár - Lesos


Strečanského 13, Leopoldov 920 41

Produkty
  • výkop vodovodov, výkop kanalizácií, výstavba inžinierskych sietí, výstavba pozemných komunikácií, úpravy terénu, stavba chodníkov
  • prevádzka skládky odpadu, zberný dvor, triedenie odpadov, ekologická likvidácia vrakov, odpadové hospodárstvo
  • stavebné stroje, stavebné žeriavy, stavebné bagre, zemné stroje, stavebné lisovacie valce, stavebné nákladné automobily
  • jednoduché murárske práce, betónovanie, murovanie stien, montáž prefabrikátov, povrchové úpravy muriva
  • vykonávanie geotechnického prieskumu, stavba podzemných stien, prúdové vstrekovanie, výkopové práce, základové dosky

Kontaktný formulár
captcha