Akademie Jana Amose Komenského


náměstí Míru 4, Šumperk 787 01
Vzdelávacie centrum, jazyková škola

Výučba jazykov:
- angličtina, nemčina, ruština, taliančina,
francúzština, španielčina
- pre inštitúcie a firmy
- pomaturitné štúdium
- preklady a tlmočenie.

Vzdelávacie kurzy:
- podvojné účtovníctvo
- daňová evidencia príjmov a výdavkov
- základy podnikania
- hygienické minimum
- administratívne pracovncie
- psychosociálne zručnosti
- obsluha PC
- tvorba www stránok
- certifikát ECDL.

Produkty
  • jazykové kurzy pre začiatočníkov, odborné jazykové kurzy, výučba anglického jazyka, výučba ruského jazyka, základy cudzieho jazyka
  • odborové vzdelávanie dospelých, rozšírenie súčasnej kvalifikácie, rekvalifikácia a získavanie nových znalostí, doplnkové štúdium
  • zvyšovanie kvalifikácie, diplomovaný špecialista, bakalárske a inžinierske štúdium, český vysokoškolský vzdelávací systém

Kontaktný formulár
captcha