ABA Šumperk, společnost s ručením omezeným
Nákladní korby

  • zásobníky teplej vody, radiátorové armatúry, armatúry pre pitnú vodu, ohrevné zariadenia, uzatváracie armatúry, regulačné armatúry
  • strojárenská výroba, brúsené kužeľové súkolie, ozubené kolesá, opracovanie na CNC strojoch, vývoj prevodoviek
  • plechovky a barely, jemné plechové obaly, kovové tuby a tubusy, easy open viečka, konzervy


Katalóg firiem:    

Kovové obaly

,  

Strojárne a kovovýroba

,  

Výhrevné zariadenia, armatúry a potrubia

,