Mateřská škola Mufánkov, s.r.o.


Mufánkov je montessori škôlka, ktorej hlavným cieľom je vytvorenie kvalitného, príjemného a predovšetkým pripraveného prostredí, kde majú deti dostatok času naučiť sa a rozvinúť všetko potrebné do budúceho života tak, aby sa stali samostatnými, zodpovednými a empatickými dospelými ľuďmi.

POBOČKY
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA Mateřská škola Mufánkov, s.r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
Mateřská škola Mufánkov, s.r.o.
www.mufankov.cz
Adres

Adres

Dukelských hrdinů 25
Praha 7 170 00

info@mufankov.cz
+420 777 836 071


Nájdete nás aj tu:

FacebookARES
captcha