Míchací centrum Zlínsko - Reklama s.r.o.
www.michacicentrumzlinsko.cz
Míchací centrum Zlínsko - Slušovice

  • ochranné náterové hmoty, riedidlá a rozpúšťadlá, rôzne olejové laky, syntetické a univerzálne farby, fermeže
  • riešenie povrchových úprav, stavebná chémia, syntetické a epoxidové farby, chemický sortiment


Katalóg firiem:    

Farby, laky a nátery

,