ArtepGeo s.r.o.
provozovna Ostrava
Jádrové a hydrogeologické vrty

  • inžinierska geológia a geotechnika, geometrické plány, vytyčovacie práce, sanácia podzemných vôd
  • skúšobné laboratória, testovanie výrobkov, overovanie akosti, realizácia nezávislých testov, certifikácia materiálov
  • služby chemických laboratórií, služby technických laboratórií, skúšobné laboratórií, zdravotnícke laboratóriá, služby poľnohospodárskych laboratórií


Katalóg firiem:    Geodetické a geologické služby,  Laboratóriá,  Skúšobne,