Mediekos Ambulance, s.r.o.
Osteocentrum Senica


Hlavnou náplňou spoločnosti Mediekos Ambulance, s.r.o. je v súčasnej dobe predovšetkým Osteologická problematika.
Osteocentrum - osteologická ambulancia Senica na Slovensku je uznané ako pracovisko s osteologickou akreditáciou pre dospelých aj detských pacientov.

Osteológia je od roku 2010 samostatným atestačným odborom. Starostlivosť o pacientov vo veku 1-19 rokov zabezpečuje priamo detská osteológia.

Spoločnosť Mediekos Ambulance, s.r.o. otvorila na Slovensku špecializované pracoviská a zaoberajúce sa problematikou osteoporózy, pričom je potrebné zdôrazniť, že kontinuita starostlivosti Mediekos Ambulance, s.r.o. sa nezmenila a je od začiatku založená na komplexnej spolupráci štátneho a privátneho sektora aj na spolupráci medziodborovej.

Osteologická akadémia Zlín pracuje na dosiahnutie čo najvyššej vedeckej úrovne prostredníctvom základného a klinického výskumu a zlepšenie starostlivosti o pacientov a stanovila si tieto úlohy:

- implementovať nové postupy v diagnostike
- implementovať postupy v liečbe, ktoré nie sú zatiaľ úplne bežné
- poznatky odovzdávať medzi lekárov, ošetrujúci personál aj medzi pacientov
- v sociálnej oblasti sa zamerať na zlepšenie kvality života seniorov

Mediekos Ambulance, s.r.o. je zdravotnícke zariadenie s laboratórnou diagnostikou.
Poskytujeme vysoko odbornú starostlivosť v špecializovaných ambulanciách, ambulanciách primárnej starostlivosti aj špeciálnych diagnostických prevádzkach.
Špecializované ambulancie máme v odboroch:
- interny
- osteológie
- gastroenterológie
- angiológie
- mamológie
Praktické ambulancie poskytujú primárnu starostlivosť pre veľký počet pacientov a zároveň ponúkajú aj služby pracovného lekárstva.

Témy:

detská osteológia, osteologická ambulancia, liečba osteoporózy, Osteocentrum, osteoporóza Senica

POBOČKY
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA Mediekos Ambulance, s.r.o. Osteocentrum Senica
WEBOVÁ STRÁNKA
Mediekos Ambulance, s.r.o.
mediekosambulance.cz
Adres

Adres

Sotinská 1588
Senica 905 01

sekretariat@mediekoslabor.cz
+421 346 518 898

Zobraziť na mape…
captcha