EKODRILL, s.r.o.
Stavba vrtaných studní na klíč Zlín


FRIMA Ekodrill Zlín sa špecializuje na vŕtané studne, zhotovenie prípoje a stavbu studní na kľúč. Vykonávame vyhľadávanie vody, vrty pre tepelné čerpadlá, hydrogeologický prieskum, rozbory, úpravu vody a monitorovanie jej kvality. Zabezpečíme Vám čistenie studní a kompletné vybavenie čerpadlom a vodárňou.

Voda - studňa - vŕtané studne - tepelné čerpadlá.

Vŕtanie, vyvŕtanie, výstavba:
 -studní, studní, studne
 -vo všetkých druhoch hornín
 -vrty:
  -zasakovací vrty
  -pre tepelné čerpadlá
  -pre IG prieskum, hydrogeologický prieskum
 -vrtný priemer 100 až 800 mm
 -ľahké aj ťažké vrtné súpravy.

hydrogeológia:
 -sondy a vrty inžiniersko-geologického prieskumu
 -spracovanie:
  -hydrogeologické projekty, projektov a posudky, posudkov, posudok
 -vyhledání, hľadanie zdrojov podzemnej vody, prístrojom WADI, prútikár.

Hydrodynamické čerpacej skúšky.
Monitorovanie kvality pozemné vody:
 -rozbory vody.

Kompletná dodávka - čerpadlá a vodárne:
 -inštalácie, predaj, montáže:
  -technologických skupín čerpadiel a vodární GRUNDFOS, Calpeda, SIGMA, WILO, DAE, MONEL
  -vodná púmp, pumpy na vodu, ručné pumpy
  -přípojky vrátane výkopových prác, napojenie do objektov, elektroinštalácie.

Úprava vody:
 -Fe, Mn, tvrdosť radónu
 -úpravny úpravy vody.

Čistenie studní:
 -vyčištění vŕtaných aj kopaných studní
 -regenerace a dezinfekcia zdrojov pitnej vody.

Zemné práce:
 -minibagr
 -úprava terénu
 -zasakování dažďových vôd
 -PROJEKTY a stavby studní
 -přípojky do domu.

POBOČKY
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA EKODRILL, s.r.o. Stavba vrtaných studní na klíč Zlín
WEBOVÁ STRÁNKA
EKODRILL, s.r.o.
www.ekodrill.cz
Adres

Adres

Sokolská 418
Zlín 760 01

ekodrill@ekodrill.cz
+420 577 224 153


Nájdete nás aj tu:

ARES
captcha