RYBÁRIK, s.r.o.

CZKVýstavba komunikace, parkoviště Kaufland

  • materiál pre domové elektroinštalácie, vypínače, spínače, hlásiče dymu, zásuvky, regulátory, vidlice a adaptéry
  • búracie a demolačné práce, žeriavnické práce, búranie oceľových konštrukcií, práca s ťažkou technikou
  • vodovodné inžinierske siete, kanalizačné inžinierske siete, vodovodné prípojky, kanalizačné prípojky, elektrorozvodové skrine, tepelné rozvody
  • čističky odpadových vôd, vodné cesty, úprava vodných tokov, výstavba vodnej priehrady, výstavba vodných kanálov, vodné prieplavy, prečerpávacie elektrárne
  • hĺbenie základových jám, budovanie základov, vŕtané pilóty a mikropilóty
  • vibračné a hutnícke stroje, hliníkové veže, debnenie stropov, drobné náradie, nivelačné zariadenia, montážne plošiny
  • výstavba ciest, výstavba električkových tratí, výstavba tunelov, rekonštrukcia mostov, opravy mestských komunikácií
  • výstavba výrobných hál, výstavba skladových areálov, rekonštrukcie výrobných objektov, výstavba parkovísk
  • dlažby do interiérov, lepiace tmely, obklady do kúpeľní, škárovacie hmoty, špeciálne dlažby, sanita
  • výkop zeminy, výkopy pre inžinierske siete, spevňovanie plôch, úpravy terénu, nakladanie a prevoz zeminy


Katalóg firiem:    

Demolačné práce

,  

Dopravné stavby

,  

Elektroinštalačný materiál

,  

Inžinierske siete

,  

Obklady a dlažby

,  

Priemyselné stavby

,  

Stavebná mechanizácia a stroje

,  

Vodohospodárske stavby

,  

Zakladanie stavieb

,  

Zemné a výkopové práce

,