JELÍNEK - TRADING spol. s r.o.

CZKMagnetické separátory

Spoločnosť JELÍNEK - TRADING spol. s r.o. v Zlíne sa špecializuje na spracovanie plastových odpadov, venuje sa recyklácii plastov a výrobe plastových regranulátov a ďalších výrobkov. Výrobným a projekčným firmám ponúkame odborné poradenstvo a produkty nevyhnutné pre zabezpečenie tej najvyššej možnej kvality výrobkov v rámci noriem ISO 9000 a ISO 14000. V súčasnosti patrí spoločnosť JELÍNEK - TRADING spol. s r.o. medzi najväčších spracovateľov plastových odpadov v Českej republike aj na Slovensku.

Výroba plastový regranulátov

- recyklácia odpadových PP a LDPE a ďalších plastov z domácnosti, obchodných sietí či poľnohospodárstva a výroby
- významné zníženie ekologickej záťaže a nákladov na výrobu vďaka recyklácii metódou regranulácie
- výroba regranulátov v rôznych farbách

Kompaundácia - kompaudy

- možnosť zmiešania niekoľkých polymérov dokopy, originálnych či recyklovaných spoločne s minerálnymi plnivami a ďalšími aditívami
- využitie pri výroby pri vstrekovaní, vyfukovaní, vytláčaní či rotačnom odlievaní

Kompostéry a kompostovacie silá

- riešenie pri nakladaní s biodegradabilnými odpadmi pre obce, mestá a technické služby
- ponuka ekologických plastových kompostérov a kompostovacích síl z vysokohustotného recyklovaného HDPE s objemom od 350 do 900 litrov
- zníženie produkcie komunálnych odpadov
- vysoká odolnosť voči poveternostným podmienkam

Magnetické separátory

- zachytávanie kovov v prúde sypkých materiálov pre ochranu technológií vo výrobnom procese
- využitie v potravinárskom, plastikárskom, drevárskom či ťažobnom priemysle

Potrubný a spojovací systém

- dodávka potrubných a spojovacích systémov pre gravitačnú, tlakov) a podtlakovú dopravu sypkých materiálov a vzduchotechniku

Odlučovače a detektory kovov

- odlučovanie magnetických aj nemagnetických kovov z drviny, granulátov, práškov, tabliet a pod.
- využitie v potravinárskom, chemickom, farmaceutickom, drevárskom priemysle a pod.


Katalóg firiem:    

Dopravné manipulačné zariadenia

,  

Plastové obaly a fólie

,  

Plastové polotovary

,  

Recyklácia a likvidácia odpadov

,  

Stroje jednoúčelové a špeciálne

,  

Výhrevné zariadenia, armatúry a potrubia

,