Mgr. David Rašovský, advokát


Kvalitné služby v oblasti obchodného, trestného, občianskeho, rodinného, správneho, pracovného, ústavného a zmenkového práva zabezpečuje Mgr. David Rašovský, advokát z Brna. Pre kvalitnú právnu pomoc, ako je spisovanie zmlúv a zastúpenie pri súdnom či správnom konaní sa môžete obrátiť na našej advokátska kancelária, ktorú nájdete na adrese Hlinku 135/68.


Služby v oblasti práva:

trestné:

 - výkon obhajoby, dojednávania dohody o vine alebo trestu
 - právne zastúpenie poškodených a obhajoba obvinených

občianske:

 - ochrana osobnosti, spotrebiteľa a vlastníckeho práva
 - podielové spoluvlastníctvo, správa cudzieho majetku
 - založenie trustového fondu, právo stavby a služobnosti
 - náhrada majetkovej a nemajetkovej ujmy, bezdôvodné ochorenia

Obchodné:

- zabezpečenie a utvrdenie dlhu podľa inštrumentov
- založenie obchodných korporácií a vykonávanie zmien
- riešenie nároku z nekalej súťaže, právne ošetrenie procese fúzie obchodných spoločností
- problematika cenných papierov, riešenia úpadku podnikateľa

rodinné:

 - právne zastúpenie pri rozvode manželstva a úprave výkonu rodičovských povinnosti
 - žaloby o určenie a zapretie otcovstva, vysporiadanie zaniknutého bezpodielového spoluvlastníctva manželov

pracovné:

 - zmluvy pre zamestnávateľov, dohody o DPP a DPC
 - zmeny a skončenia pracovného pomeru, BOZP
 - ochrana pred diskrimináciou, riešenie zodpovednosti za škodu

Správne:

 - poradenstvo pre obce a kraje, stavebné a priestupkové konanie
 - žaloby a kasačný sťažnosti

ústavný:

 - ústavnej sťažnosti proti právoplatnému rozhodnutiu alebo inému zásahu verejnej moci
 - sťažnosti podanej zastupiteľstvom obce alebo iného územného samosprávneho celku
 - zastupovanie v konaní pred Ústavným súdom

zmenkové:

 - posúdenie platnosti zmenky a následné uplatňovanie práv
 - návrh na vydanie zmenkového platobného rozkazu, námietky proti zmenke

Tiež Vám pomôžeme s prevodom nehnuteľností, návrhom na zápis vkladu vecných práv do katastra nehnuteľností a zástupom v konaní pred katastrálnym úradom.

POBOČKY
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA Mgr. David Rašovský, advokát
WEBOVÁ STRÁNKA
Mgr. David Rašovský, advokát
www.advokat-rasovsky.cz
Adres

Adres

Hlinky 135/68
Brno 603 00

david.rasovsky@advokat-rasovsky.cz
+420 775 633 187


Nájdete nás aj tu:

ARES
captcha