Pastiglia společnost pro obnovu památek, s.r.o.


Firma Pastiglia spoločnosť pre obnovu pamiatok, s.r.o. poskytuje širokú škálu služieb určených pre vlastníkov historických stavieb a kultúrnych pamiatok. Vykonávame stavebněhistorické prieskumy, reštaurátorské práce, rekonštrukcie historických interiérov aj odborné konzultácie v danej problematike. Našu kanceláriu nájdete na ulici Bašty v Brne.

Naše služby, práce:
 - stavebněhistorické prieskumy
 - stratigrafické prieskumy
 - zameranie, dokumentácia súčasného stavu objektov
 - rekonštrukcia historických interiérov
 - reštaurátorské práce
 - špecializovaný stavebný dozor
 - vypracovanie žiadostí o dotácie a granty v oblasti obnovy kultúrnych pamiatok a reštaurovanie
 - odborné konzultácie
 - projekčné práce, inžiniering
 - obnova pamiatok.

Pre ďalšie informácie nás neváhajte kontaktovať.

POBOČKY
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA Pastiglia společnost pro obnovu památek, s.r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
Pastiglia společnost pro obnovu památek, s.r.o.
www.pastiglia.cz
Adres

Adres

Bašty 413/2 (Palác Padowetz, III. patro)
Brno - město 602 00

info@pastiglia.cz
+420 605 818 107


Nájdete nás aj tu:

ARES
captcha