Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
CzechGlobe


Ústav výskumu globálne zmeny AV ČR, v. V. I. - CzechGlobe sa zameriava na problematiku ekologických vied, konkrétne na problém Globálne zmeny (GZ), ktorá svojou podstatou a možnými dôsledkami presahuje základné tematické segmenty: atmosféra - ekosystém - socio-ekonomický systém. Sídlo ústavu sa nachádza na adrese Bielidlá 986 / 4a, Brno.

Ústav výskumu globálne zmeny AV ČR, v. V. I., CzechGlobe:
- zameriava na problematiku ekologických vied, konkrétne na problém Globálne zmeny (GZ), ktorá svojou podstatou a možnými dôsledkami presahuje základné tematické segmenty
- regionálne CzechGlobe redukuje problém nedostatočného prepojenia vedeckej a aplikačnej sféry, využíva potenciál vzdelanosti v ekologických a eko-inžinierskych odboroch
- produkuje nové inovačné postupy v odbore "clean energy" a "eko-inžinierstva", čím vytvára potenciál vzniku nových zariadení a technológii, a prispieva k zlepšeniu environmentálneho vzdelávania na všetkých stupňoch.

Infraštruktúra centrá excelentnosti CzechGlobe:
- atmosférická stanica Křešín u Pacova na Českomoravskej vysočine
- sieť ekosystémových staníc
- systémy dlhodobých impaktových experimentov
(Fytotronový sála s klastrom rastových komôr (fytotronů) s automatickou reguláciou zloženia atmosféry, teploty, vlhkosti vzduchu a intenzity a spektrálneho zloženia svetla. Poľné systém kultivačných komôr)
- letecká laboratórium DPZ
- centrálny fyziologická, Izotopová a metabolomická laboratórium rastlín
- kabinet socio-ekonomických štúdií
- výukové, informačné a demonštračné centrum.

Výskumný sektor:
- sekcia klimatických analýz a modelovania
- sekcia ekosystémových analýz
- sekcia environmentálnych účinkov na terestrickej ekosystémy
- sekcia humánnych dimenzií dopadov globálnej zmeny
- sekcia adaptívnych a inovačných techník
- sekcia adaptačných stratégií.

POBOČKY
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. CzechGlobe
WEBOVÁ STRÁNKA
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
www.czechglobe.cz
Adres

Adres

Bělidla 986/4a
Brno 603 00

centrum@czechglobe.cz
+420 511 192 221


Nájdete nás aj tu:

FacebookInstagramwww.vyzkum-czechglobe.czARES
captcha