SONDEO s.r.o.
stavební projekce

CZKGeodetické práce

Projekčné práce, pasportizácia a repasportizace stavieb, geodetické a geologické práce, služby koordinátora BOZP, stavebný dozor a ďalšie činnosti v oblasti stavebníctva poskytuje spoločnosť SONDEO s.r.o. Vykonávame práce na celom území SR a našim zákazníkom sme schopní vyjsť maximálne v ústrety z hľadiska ich požiadaviek. Nájdete nás na adrese Blatného 1885/36, Brno.

služby:
- projekčná inžinierska činnosť
- stavebné projekcia, projektovanie stavieb
- špeciálny činnosti v oblasti zásobovania pitnou vodou (vykonávame meranie a diagnostiku vodárenských sietí so zameraním na potrubný hydrauliku a akosť dopravovanej pitnej vody, vykonávame riadené preplachy vodovodných sietí)
- stavebný dozor, dozory
- IG prieskumy
- geodetické práce
- inžinierska geodézia
- geometrické plány pre vyznačenie budovy, vytýčenie vlastnícke hranice pozemkov evidovaných v katastri nehnuteľností, vyhotovenie geodetickej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, tvorba mapových podkladov, vyznačenie pôdorysu budúcej stavby v teréne ....... atď.
- pasportizácia (zdokumentovanie vplyvu výstavby na okolité objekty)
- pasport stavby (zjednodušená dokumentácia stavby)
- diagnostické prieskumy, diagnostika stavebných objektov a konštrukcií, stavebno-technické prieskumy a diagnostika konštrukcií (3D laserový skener, meranie deformácií, náklonov, konvergenciou, integrity pilót, zaťažovacie skúšky zemín a sypanin ..... a ďalšie)
- koordinátor BOZP.

Pri realizácii prác máme k dispozícii portfólio kvalifikovaných odborníkov, ktorí sa špecializujú na špecifické oblasti stavebníctva. V prípade záujmu o naše služby nás neváhajte kontaktovať.


Katalóg firiem:    

Geodetické a geologické služby

,

Projektové práce v stavebníctve

,

Stavebný dozor

,