IK Engineering, s.r.o.


Spešov 46, Rájec-Jestřebí 679 02
Naša spoločnosť IK Engineering, s.r.o. pôsobí na trhu už 22 rokov. Zaby'va'me sa predovšetkým vy'robou stroji'renske'ho vybaveni' a spracovaním celého sortimentu nerezovy'ch materia'lů, vrátane povrchovy'ch u'prav (brouseni', balotinova'ni', mořeni' a pasivova'ni '). Medzi naše ďalšie činnosti patrí výroba mechnických bezpečnostných prvkov, technických nerezových prvkov, zábradlí, schodísk a interiérového vybavenia a ďalších atypických prvkov.

Naša činnosť:

- výroba strojárskeho vybavenie

- spracovanie nerezových materiálov, vr. povrchových úprav

Ďalšia výroba:

- mechanické bezpečnostné prvky so zameraním na výplne stavebných otvorov s odolnosťou proti násilnému vniknutiu a streľbe (okná, dvere, deliace steny, výklady ...)

- technické nerezové prvky (dvere, vráta, okná pre ochranu vodárenských objektov, tlakové dvere, zariadenie na filtráciu vzduchu u nádrží, vodotesné kryty ...)

- zábradlia, schodiská, interiérové doplnky

- atypické prvky

Našu prevádzkareň nájdete na adrese Spešov 46, 2 km juhozápadne od paradajka-Jestřebí.

IK Engineering, s.r.o.
Poslať otázku
dopytovať službu

Kontaktný formulár
captcha