Geodézie Harašta
Jan Harašta


Firma sa vytvára geometrické plány na zameranie stavieb, delenie pozemkov a vyznačenie vecného bremena. Tiež zabezpečí o zameranie líniových stavieb a vyhotovenie súhlasných vyhlásení o zhode napr. pre upresnenie hranice pozemkov.

POBOČKY
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA Geodézie Harašta Jan Harašta
WEBOVÁ STRÁNKA
Geodézie Harašta
www.geometraky.cz
Adres

Adres

Vendolí 68
Svitavy 569 14

harasta@geometraky.cz
+420 776 289 128


Nájdete nás aj tu:

FacebookARES
captcha