Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné


Základná škola a Materská škola Údolie Desné je je jednou z prvých zväzkových škôl, zriadených na území Slovenskej republiky - vznikla k 1. 1. 2008. Hlavným rozdielom oproti tradičným školám je to, že zriaďovateľom školy je zväzok obcí.

Hlavným účelom zriadenia organizácie je poskytovanie vzdelávania a výchovy, zabezpečenie školského a závodného stravovania. Organizácia vykonáva činnosti týchto škôl a školských zariadení: Základná škola, materská škola, školské družina, školský klub, školská jedáleň.

Základná škola:

- 1. stupeň umiestnený na adrese:
- Školské 195, 788 14 Rapotín
- Sobotín čp. 54 a čp. 55, 788 16 Petrov nad Desnou
- Školské 613, 788 14 Rapotín.

- 2. stupeň umiestnený na adrese:
- Petrov nad Desnou čp. 200 a čp. 1, 788 14 Rapotín.

Školský družina:
- umiestnená na adrese:
- Rapotín 613 a Školská 195, 788 14 Rapotín
- Petrov nad Desnou čp. 200 a čp. 1, 788 14 Rapotín
- Sobotín čp. 54 a čp. 55, 788 16 Petrov nad Desnou.

Materská škola:
- umiestnená na adrese:
- Rapotín 566, 788 14 Rapotín
- Petrov nad Desnou 87, 788 16 Petrov nad Desnou
- Petrov nad Desnou 171, 788 14 Rapotín.

Školský vývarovňa:
- umiestnená na adrese:
- Sobotín 74, 788 16 Petrov nad Desnou.

Školský výdajňa:
- umiestnená na adrese:
- Sobotín 55, 788 16 Petrov nad Desnou
- Petrov nad Desnou 87, 788 16 Petrov nad Desnou
- Petrov nad Desnou 171, 788 14 Rapotín
- Petrov nad Desnou 2, 788 14 Rapotín
- Rapotín 556, 788 14 Rapotín
- Rapotín, Školská 195, 788 14 Rapotín.

Školský klub:
- umiestnený na adrese:
- Petrov nad Desnou čp. 200 a čp. 1, 788 14 Rapotín.

POBOČKY
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné
WEBOVÁ STRÁNKA
Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné
www.skolydesna.cz
Adres

Adres

Šumperská 775
Rapotín 788 14

sekretariat@skolydesna.cz
+420 583 550 130


Nájdete nás aj tu:

ARES
captcha