TÜV SÜD Czech s.r.o.
Laboratoř klimatotechnologie, KTG s.r.o.


Bártlova 2835, Praha 20 193 00

Produkty
  • vedecko-výskumná činnosť, realizácia vedeckých projektov, výskumné práce v teréne, vývojové laboratória
  • certifikácia výrobkov podľa noriem, prolongácia certifikátov, vydávanie certifikátov, testovanie a homologizácia
  • skúšanie materiálov, skúšobňa strojov a zariadení, akreditované skúšobné laboratórium, odborné skúšky pod dozorom, skúšobňa meradiel

Kontaktný formulár
captcha