Základní škola a Mateřská škola Veselá, okres Zlín, příspěvková organizace
ZŠ a MŠ


Veselá 44, Veselá 763 15

Produkty
  • predškolské vzdelávanie, kultúrny program pre predškolákov, zdokonaľovanie manuálnej zručnosti
  • prvý stupeň ZŠ, druhý stupeň ZŠ, výučba cudzích jazykov, detské záujmové krúžky, školská družina

Kontaktný formulár
captcha