Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž
VOŠP a SPŠM Kroměříž


  • stredoškolské vzdelanie, odborné učilište, ukončenie maturitnou skúškou, získanie výučného listu

  • bakalárske a magisterské vzdelávanie, univerzitné a doktorandské štúdium, univerzita tretieho veku
Vyššia odborná škola potravinárska a Stredná priemyselná škola mliekarenská Kroměříž prijíma študentov nielen z Českej republiky, ale aj zo Slovenska.

Sme jediná polyfunkčná odborná škola profilovaná v oblasti potravinárstva.
Ponúkame maturitné štúdium, vyššie odborné štúdium a trojročné bakalárske štúdium v spolupráci s FT UTB Zlín - denné prezentačné aj diaľkové kombinované.

Naša škola sa nachádza v spoločnom areáli s firmou Kromilk, a.s.

Vyššia odborná škola potravinárska ponúka absolventom stredných škôl s maturitou štúdium vzdelávacích programov vyššieho odborného štúdia:
- analýza potravín
- technológia a hygiena potravín
- spracovanie mlieka
- trojročné denné štúdium a štvorročné kombinované štúdium absolventov stredných škôl ukončené s priznaním titulu DiS. (diplomovaný špecialista)
- trojročné prezenčné aj kombinované štúdium bakalárske s priznaním titulu Bc. spoločne akreditované štúdium s UTB v Zlíne - Chémia a technológia potravín.

Pre všetky odbory a vzdelávacie programy štúdia ponúkame možnosť voľby cudzieho jazyka - angličtina alebo nemčina.

Výučba cudzieho jazyka v odborných predmetoch:
- všeobecná potravinárska technológia
- technológia mlieka
- analytická chémia
- mikrobiológia
- hygiena potravín
- strojníctvo alebo potravinárska technika.

K odbornému vzdelávaniu patria znalosti v oblasti:
- ekonomiky
- marketingu potravín
- tovaroznalectva
- obchodného práva
- výpočtovej techniky
- techniky administratívy
- účtovníctva.

Stredná priemyselná škola mliekarská ponúka:
- štvorročné denné štúdium a päťročné diaľkové štúdium ukončené maturitou:
- odbory:
- analýza potravín,
- technológia potravín.

Prax vyučujeme v okolí sídla školy v:
- mliekarniach
- mäsovom priemysle
- sladovniach, pekárňach
- privátnych laboratóriách
Študenti absolvujú prax aj v potravinárskych závodoch po celej ČR aj v zahraničí.

Ubytovanie v domovoch mládeže v susedstve školy:
- moderné vybavenie
- možnosť stravovania.

Sme držiteľmi certifikátu Ministerstva poľnohospodárstva ČR „Trvalá vzdelávacia základňa MPo".

Poradenstvo:
- spracovanie mlieka.

FIREMNÉ ČLÁNKY

Vyššia odborná škola potravinárska v Kroměříži poskytuje komplexné vzdelanie v oblasti potravinárstva

Vyššia odborná škola potravinárska v Kroměříži poskytuje komplexné vzdelanie v oblasti potravinárstva
História Vyššej odbornej školy potravinárskej siaha až do začiatku 20. storočia. Už vtedy bolo cieľom zabezpečiť kvalifikované vzdelanie v oblasti potravinárstva a mliekarenstva. Táto filozofia zostala nezmenená, po viac než 110 rokoch pôsobenia sa škola pýši celkovým počtom cez 5 500 absolventov. ...
AKTUÁLNE PONUKY

Prijímacie konanie na SPŠM Kroměříž 2019, prípravné kurzy na skúšky

Prijímacie konanie na SPŠM Kroměříž 2019, prípravné kurzy na skúšky
Blíži sa termín 1.3.2019 dôležitý pre žiakov základných škôl - dátum, do kedy musia podať prihlášku na strednú školu. Stredná škola mliekarenská - SPŠM Kroměříž Vás pozýva na prijímacie konanie 2019. Kto sa cíti nepripravený na testy, môže na našej škole absolvovať prípravné kurzy na skúšky v ...

Vyššie odborné štúdium v odbore potravinárstva v ČR na VOŠ

Vyššie odborné štúdium v odbore potravinárstva v ČR na VOŠ
Odbor potravinárstva ponúka široké možnosti uplatnenia, ak Vás láka štúdium v tomto odbore, príďte študovať do ČR a prihláste sa na VOŠP Kroměříž - vyššie odborné štúdium v odbore Spracovanie mlieka, Analýza potravín alebo Technológia a hygiena potravín, odbory sú určené pre absolventov stredných ...
POBOČKY
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž VOŠP a SPŠM Kroměříž
WEBOVÁ STRÁNKA
Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž
www.potravinarska-skola.cz
Adres

Adres

Štěchovice 4176
Kroměříž 767 01

vospaspsm@vospaspsm.cz
+420 573 334 937


Nájdete nás aj tu:

FacebookInstagramARES
captcha