ARVITA P spol. s r.o.

CZKpozemkové úpravy Zlín

  • rekonštrukcie a výsadby záhrad, inštalácia umelých a živých trávnikov, úprava kríkov a porastu, starostlivosť o zeleň, výsadba listnatých a ihličnatých stromov a drevín
  • čističky odpadových vôd, projektová dokumentácia, ochrana životného prostredia, ekologické štúdie


Obchodné značky:

P


Katalóg firiem:    

Krajinné, parkové a záhradné úpravy

,