Obecní úřad Brod nad Dyjí
OU


č.45, Brod nad Dyjí 691 81
Všeobecný úrad.OÚ.
Obec sa nachádza pod Dunajovickými kopcami,
v bývalej nive rieky Dyje, ktorá bola pozmenená reguláciou a výstavbou vodného diela Nové Mlyny, 35 km juhovýchodne od Brna a 12 km severozápadne od Mikulova

Medzi miestne pamiatky patrí v prvom rade kostol sv. Jána Nepomuckého z roku 1770 a socha sv. Floriána a Jána Nepomuckého na návsi. Chránená je ešte kaplnka na návrší na kraji dediny a dom č. p. 83.

Príroda-časť chotára obce leží v nive Dyje, ktorá bola pozmenená reguláciou a výstavbou vodného diela Nové Mlyny.
Pri tom zanikli nivné lúky a lužné lesy
menšie lesíky tvoria napospol výsadby topoľov.

Cyklistické chodníky Brno-Viedeň, Mikulovský vinársky chodník a okolo ATC Merkúr. ľudné prostredie láka predovšetkým športových rybárov a množstvo vínnych pivníc zase milovníkov dobrého vína. Veľmi dobré autobusové spojenie na linke Brno-Mikulov.

Produkty
  • správa vyšších územných celkov, verejná správa mesta, mestská polícia, štátna polícia, matrika, pasy a vodičské preukazy, orgány štátnej správy
Kontaktný formulár
captcha